Vrei Sa Accesezi Programul Femeia Manager?

Vezi care sunt conditiile pentru a accesa pana la 200000 lei prin programul Femeia Antreprenor!


Pasii pe care ii urmam pentru accesarea programului Femeia Manager, pe parcursul colaborarii de 4 ani de zile, sunt:

 1. Obtinerea ofertelor pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati  – cade in sarcina dumneavoastra – insa va putem sprijini pentru obtinerea acestora;
 2. Crearea contului in aplicatia Ministerului – cade in sarcina noastra;
 3. Intocmirea Anexelor specifice programului Femeia Antreprenor  – cade in sarcina noastra;
 4. Transmiterea cererii de finantare prin intermediul aplicatiei on-line – cade in sarcina noastra;
 5. Intocmirea raspunsului la orice solicitare de clarificari transmisa de Minister – cade in sarcina noastra;
 6. Intocmirea documentelor specifice pentru obtinerea creditului punte, necesar pentru efectuarea achizitiilor – cade in sarcina noastra;
 7. Implementarea proiectului (dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila cu ministerul). Elaborarea caietelor de sarcini si a cererilor de oferta, desemnarea castigatorilor, intocmirea dosarului  aferent platilor ce vor fi efectuate de catre banca partenera ministerului, etc – cade in sarcina noastra;
 8. Monitorizarea proiectului o perioada de 3 ani de zile, dupa efectuarea tuturor achizitiilor( platilor) mentionate in planul de afaceri – cade in sarcina noastra.

Finantare Nerambursabila

 1. De maxim 100.000 lei/beneficiar pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului, Finantarea Nerambursabila (inclusiv  TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului;
 2. De maxim 200.000 lei/beneficiar pentru aplicantii care isi asuma crearea si mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul programului, Finantarea Nerambursabila. (inclusiv  TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului;
 3. Pentru ca proiectul sa aiba sanse reale de aprobare este indicat ca aportul dvs ( cofinantarea ) sa fie de cel putin 15% peste suma solicitata drept Finantare Nerambursabila;
 4. Cofinantarea in cadrul programului este de 5% / 10% sau 15%.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Cheltuieli Eligibile Femeia Antreprenor 2022

 1. Achizitie Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, precum si autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice.
 2. Achizitia de sisteme, instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerata ca intruneste criteriul de punctaj aferent dezvoltarii durabile in cazul in care totalul cheltuielilor eligibile din aceasta categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, precum si vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum si statiile de incarcare aferente acestora, pompe de caldura, mini-eoliene, compresoare aer, panouri si / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, statii sortare – reciclare deseuri, etc.

 1. Energie din surse regenerabile sau „energie regenerabila” inseamna Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliana, solara (solara termica si solara fotovoltaica) si geotermala, energie ambientala, energia valurilor, energie hidroelectrica, biomasa, gaz de depozit, gaz provenit din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
 3. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri.

Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Pentru toate activitatile eligibile in cadrul programului Femeia Antreprenor ( coduri CAEN),  autoturismele sunt eligibile in valoare de maxim 50.000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar. Diferenta de pret o suporta beneficiarul din surse proprii. Nu sunt eligibile prin proiect achizitiile second hand, in rate sau leasing.

 1. Autoturisme electrice 100%. Acestea sunt asimilate ca si cheltuiala in categoria echipamentelor tehnologice.
 2. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 3. Plata chirii, salarii si utilitati – in limita a 30.000 lei, daca  prin implementarea proiectului se va crea un singur  loc de munca. Valoare finantare in acest caz 100.000 lei;
 4. Plata chirii, salarii, utilitati in limita a 60.000 lei, daca  prin implementarea proiectului se vor crea doua locuri noi de munca. Valoare finantare in acest caz 200.000 lei;
 5. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de minim 25.000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
 6. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1.000 lei/persoana;
 7. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este eligibila pentru firmele neplatitoare de TVA. In situatia in care firma aplicanta ( solicitantul) devine platitoare de TVA sau este platitoare la momentul depunerii proiectului, atunci aceasta va suporta TVA-ul din surse proprii, prin proiect putandu-se achita doar valoarea neta din facturile emise de furnizori.
 8. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 10.000 lei, decontabila in ultima cerere de rambursare/plata;
 9. Doua placute informative obligatorii in valoare de minim 10 lei si maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:

Una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc);

Una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc).

 1. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
 2. Indeplinirea criteriului D “Proiectul prezinta o componenta de dezvoltare durabila” din grila de punctaj atasata prezentului e-mail,  se considera indeplinit in situatia in care prin proiectul Femeia antreprenor, vor fi achizitionate instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor. In situatia in care proiectul va avea o valoare de 100.000 lei, valoarea  instalatiilor si a echipamentelor achizitionate in scopul realizarii unei economii de energie, trebuie sa fie de minim 5.000 Lei. Daca valoarea proiectului va fi de 200.000 lei, valoarea  instalatiilor si a echipamentelor achizitionate in scopul realizarii unei economii de energie, trebuie sa fie de minim 10.000 Lei.  Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, precum si vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de caldura, mini-eoliene, sisteme încalzire / racire, compresoare aer, panouri si / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare.
 3. Pentru activitatile aferente codurilor CAEN 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, incadrate in categoria mijloacelor fixe  – echipamentele hardware care excedeaza valorii minime a pachetului digital obligatoriu.

Pot solicita acordarea Finantarii Nerambursabile de pana la 200.000 Lei, firmele care:

1.      Sunt  Microintreprinderi , Intreprinderi Mici sau Mijlocii ( maxim 249 de angajati si cifra de afaceri de pana la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finantare;

2.      Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;

3.      Au cel putin un asociat femeie care detine cel putin 50% din actiunile societatii;

4.      Au capital social integral privat;

5.      Au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil si autorizat pana la momentul platii ultimei cereri de rambursare/plata. Codul CAEN poate fi autorizat si dupa aprobarea proiectului.

6.      Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

7.      Creaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si  mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;  In situatia  in care locul/locurile de munca create in cadrul schemei se vacanteaza din diverse cauze, sau se suspenda, dupa crearea lor in cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile sa ocupe locul/locurile de munca vacante, pastrand numarul acestora pentru care a primit finantare. Este recomandata crearea a 2 locuri noi de munca, dupa aprobarea proiectului de catre Autoritatea Contractanta.

8.      Nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

9.      Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.

10.   Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii

11.   Nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;

12.   Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Nu sunt eligibile pentru a accesa programul Femeia Antreprenor

1.      Societatile care au obtinut finantarea nerambursabila prin Grant Capital de Lucru si/sau HoReCa, sau in celelalte sesiuni ale programului Start Up Nation ( 2017 si 2018/2019).

2.      Societatile ale caror actionari /asociati au detinut societati care au semnat acordul de finantare in cadrul sesiunilor anterioare ale programului Start Up Nation si au instrainat mai mult de 49% din partile sociale, indiferent daca societatea a primit finantarea sau nu.

3.      Societatile care au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate;

4.      Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

5.      Sociatatile care au accesat fonduri cu o valoare mai mare de 200.000 Euro ( minimis ) in ultimii trei ani.

6.      Sociatatile care se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii

7.      Sociatatile care au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;

8.      Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.

9.      Operatorii economici care au legaturi de rudenie pana la gradul II inclusiv si afini pana la gradul II inclusiv intre structurile actionariatului beneficiarului si furnizorii acestuia sau atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plata o declaratie in acest sens, atasata dosarului de decont, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru Femeia Antreprenor:

1.      Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;

2.      Productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing;

3.      Activitati de pescuit si acvacultura;

4.      Activitati legate de productia primara a produselor agricole;

5.      Activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole;

6.      Activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export

Alte mentiuni referitoare la Programul Femeia Antreprenor:

1.      Beneficiarii au voie sa schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu pastrarea  denumirii si cel putin operatiilor pe care le poate efectua echipamentul initial.

2.      Beneficiarul poate schimba locatia implementarii proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.

3.      O intreprindere Nu poate avea in cadrul aceleiasi sesiuni de program – calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate in cadrul programului.

4.      Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

5.      Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului activele corporale achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe  toata perioada de valabilitate a acordului de finantare si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi in temeiul asigurarii catre AIMMAIPE. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMMAIPE, anual, a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii. In situatia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul AIMMAIPE, in favoarea institutiei partenere pâna la rambursarea acestuia.

6.      Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel târziu la momentul platii cererii de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreaga a minim 1 loc de munca pentru care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementarii proiectului. Implementarea proiectului se considera finalizata la momentul achitarii cererii de plata/rambursare a ajutorului de minimis.

7.      Locul de munca se considera a fi creat prin proiect daca este creat si ocupat intre data semnarii acordului de finantare si data platii cererii de plata/rambursare, de catre o persoana care nu a avut raporturi de munca in ultimele 6 luni cu intreprinderea aplicanta.

8.      Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul Programului sub sanctiunea respingerii la finantare si este in valoare minima de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

9.      Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu exceptia TVA nedeductibil, timbru verde si accize energie electrică), ambalarea, transportul, punerea in functiune, montarea, manopera si instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor, nu sunt eligibile.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Modalitate de plata a Finantarii Nerambursabile prin Intermediul Programului Femeia Antreprenor:


1.      La momentul depunerii cererii de finantare nerambursabila, beneficiarul pentru implementarea proiectului, vom alege una dintre bancile partenere ale Ministerului (de regula bancile partenere sunt BCR, CEC, Transilvania, Banca Romaneasca, BRD). Dupa aprobarea proiectului, banca aleasa (la momentul depunerii cererii de finantare) pentru implementarea proiectului , va deschide un cont bancar, in care va vira finantarea nerambursabila aprobata de catre minister. In acelasi cont, dvs in calitae de beneficiar, veti vira aportul dvs, urmand ca ulterior sa utilizati intreaga suma pentru achizitionarea tuturor elementelor mentionate in proiect. Costurile prilejuite de obtinerea Creditului tip Punte, le vom bugeta prin Proiect.

2.      Decontarea se face intr-o singura transa conform mecanismului decontarii cererilor de rambursare pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a cheltuielilor eligibile si / sau conform mecanismului decontarii cererilor de plata pentru care s-au prezentat documentele specific  ( facturile, contractele de colaborare, etc)


Documentele necesare pentru accesarea programului Femeia Antreprenor:

1.      Semnatura electronica – aceasta ne va fi necesara pentru semnarea tuturor documentelor specifice programului Femeia Antreprenor;

2.      Copie CUI Societate, semnat si stampilat cu mentiunea “Conform cu Originalul”;

3.      Copie Act De Identitate Asociat / Administrator, semnat si stampilat cu mentiunea Conform cu  Originalul;

4.      Certificatul Constatator al societatii;;

5.      CV-ul asociatului / asociatilor;

6.      Ofertele de pret pentru echipamentele / utilajele pe care intentionati sa le achizitionati prin proiect.


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!