Lansare 2022!

Start Up Rural – PNDR 6.2 este un program de finantare nerambursabila prin intermediul caruia atat societatile nou infiintate in mediul rural, cat si societatile cu o vechime de maxim 3 ani de zile, la data depunerii proiectului, pot solicita 70.000 euro pentru activitatile de productie si 50.000 euro pentru celelalte, conform listelor codurilor CAEN eligibile.

Scopul  programului Start Up Rural – PNDR 6.2 consta in sprijinirea facilitatii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Finantare Nerambursabila 100%, fara aport din partea beneficiarilor!!!

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Sprijinul Financiar Nerambursabil poate fi accesat de:

√  Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups);

√ Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim PFA);

√ Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin.

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Investitii Eligibile:

Beneficiarii submasurii 6.2 pot utiliza sprijinul nerambursabil pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

Prin intermediul programului de finantare Start Up Rural – PNDR 6.2 se pot realiza urmatoarele cheltuieli:

√  Achizitie echipamente tehnologice;

√ Achizitie echipamente IT;

√ Achizitie mobilier;

√ Achizitie teren – in limita a 10% din valoarea planului de afaceri;

√ Cheltuieli legate de Capitalul de lucru.

Tipuri de mijloace de transport ce sunt acceptate pentru finantare:

√ Ambulanta umana;

√ Autospeciala pentru salubrizare;

√ Masina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime;

√ Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separate);

√ Masina de maturat carosabilul;

√ Auto betoniera;

√ Autovindaja;

√ Utilaj specializat pentru imprastiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autosasiu, fara a putea fi detasat);

√ Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.)

Tipuri de ambarcatiuni ce sunt acceptate pentru finantare:

√ Barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele;

√ Ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare sau pedale (hidrobiciclete);

√ Ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor si barca cu vele si motor destinate;

√ Transportului turistilor conform hg 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement si cu acordul custodelui, in cazul ariilor naturale protejate.

In cadrul proiectelor care vizeaza activitati conform codului CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping si tabere, in cazul construirii casutelor –  capacitatea de cazare construita/ modernizata prin proiect, se va limita la capacitatea maxima de cazare de 3-4 locuri/casuta, fara a fi limitat numarul casutelor, iar pentru bungalowuri – se accepta construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte finantate pe acest cod CAEN trebuie sa respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definitiile si criteriile minime obligatorii prevazute in Anexa 1(6) a actului normativ.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Documente Necesare:

 1. Copie CUI Societate, semnata si stampilata cu mentiunea ,,Conform cu Originalul”;
 2. Copie Act Identitate Asociat/Administrator, semnat si stampilat cu mentiunea ,,Conform cu Originalul”;
 3. CV-UL Asociatului/Administratorului;
 4. Certificat constatator informatii extinse;
 5. Certificate constatator +Bilant 2019 pentru intreprinderile legate sau partenere  (daca este cazul);
 6. Contract comodat/inchiriere/propietate punct de lucru unde se va realiza implementarea (daca exista);
 7. Bilantul contabil pentru anul 2018 (daca este cazul);
 8. Bilantul contabil pentru anul 2019 (daca este cazul);
 9. Balanta pentru luna decembrie 2018 (daca este cazul);
 10. Balantapentru luna decembrie 2019 (daca este cazul);
 11. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs (daca este cazul);
 12. Registrul mijloacelor fixe (daca este cazul);
 13. Extras Reges – prin screen (daca este cazul);
 14. Registru Salariati din Revisal (daca este cazul);
 15. Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
 16. Fluxul tehnologic al societatii – descrierea succinta;
 17. Contul IBAN al societatii;
 18. Lista produse vandute + preturi;
 19. Principalii furnizori de materii prime/material/servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
 20. Tipul clientilor (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna/externa;
 21. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect, cate trei pentru fiecare echipament care se doreste obtinerea finantarii nerambursabile;
 22. Descrierea activitatii pentru care se doreste obtinerea finantarii nerambursabile;
 23. Proiect tehnic + memorii + deviz (daca este cazul);
 24. In cazul in care codul CAEN este autorizat: Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care a solicitat finantare si/sau din care sa rezulte ca veniturile din activitati agricole reprezinta cel putin 501% din veniturile de exploatare ale solicitantului;
 25. Documente cadastrale si documente privind inscrierea imobilelor in evidentele de cadastru si carte funciara (extras de carte funciara pentru informare din care sa rezulte inscrierea dreptului in cartea funciara, precum si incheierea de carte funciara emisa de OCPI), emis cu maxim 30 de zile inaintea depunderii proiectului.

Ofertele trebuie sa contina:

√ Caracteristicile tehnice ale echipamentelor;

√ Datele furnizorului;

√ Valabilitate (cel putin pana la sfarsitul lunii martie);

√ Semnatura si stampila furnizorului.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!