Vrei Sa Accesezi Programul Grant Pentru Sectorul Cultural Independent?

Vezi care sunt conditiile pentru a accesa pana la 200000 Euro prin programul Grant Cultura 2022 / 2023!


Sectorul privat cultural va beneficia in curand de o noua schema de ajutor de minimis care sa sustina firmele din acest domeniu, care au suferit pierderi cauzate de pandemia de COVID-19. In urma restictiilor asupra activitatii acestora, s-a constatat faptul ca acest domeniu ar avea nevoie de un sprijin pentru a-si continua activitatea in parametrii optimi.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Ajutorul de stat  care poate fi acordat beneficiarilor reprezinta 20% din diferenta cifrei de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020.

In efectuarea calcului se vor avea in vedere numai activitatile desfasurate conform codurilor CAEN eligibile.

Suma acordata nu va depasi  echipaventul in lei a 200.000 Euro per beneficiar.


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Cheltuieli Eligibile

– Plata obligatiilor fiscale restante si a altor creante bugetare administrate de organul fiscal central, existente la momentul acordarii grantului, care vor trebui achitate cu prioritate in cadrul perioadei de 6 luni de la data acordarii ajutorului de minimis;

– Plata obligatiilor fiscale si a altor creante bugetare care se inregistreaza la plata dupa data acordarii ajutorului de minimis si pana la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plati;

– Plata oricaror alte alte cheltuieli inregistrate in contabilitatea beneficiarului intr-o perioada de maximum 6 luni de la data acordarii ajutorului de minimis. Nu sunt eligibile cheltuielile deja compensate prin intermediul altor ajutoare de stat/de minimis sau alte finantari nerambursabile din surse publice acordate beneficiarului.

– Taxa pe valoarea adaugata (TVA) este eligibila numai daca aceasta nu se poate recupera. In cazul in care TVA poate fi dedusa doar partial, numai partea care nu poate fi recuperata este eligibila.

– Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligatia mentinerii activitatii pentru care a obtinut finantare cel putin 6 luni de la data primei plati. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni.


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Coduri CAEN Eligibile

– 1820 – Reproducerea inregistralilor

– 4690 – Comert cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vanzarea cartilor, realizata prin librarii specializate, operate in spatii fizice accesibile publicului larg)

– 4761 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (limitat la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale si/sau artistice)

– 4791 – Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specialziate

– 5811 – Activitati de editare a cartilor

– 5911 – Activitati de productie cinemnatografica, video si de programe de televiziune

– 5912 – Activitati de postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune

– 5913 -Activitati de distributie a firmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

– 5914 – Proiectia de filme cinematografice

– 5920 – Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

– 7420 – Activitati fotografice

– 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica (Limitat la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale si/sau artistice)

– 8552 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, tatru, dans, arte plastice etc)

– 9001 – Activitati de interpretare artistica (spectacole)

– 9002 – Activitati support pentru interpretare artistica (spectacole)

– 9003 – Activitati de creatie artistica

– 9004 – Activitati de gestionare a salilor de spectacole

– 9101 – Activitati ale bibliotecolor si arhivelor

– 9102 – Activitati ale muzeelor

– 9103 – Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Modalitati de Calcul

Baza de calcul al ajutorului pentru codurile
CAEN 4791  – Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specialziate

CAEN 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica (Limitat la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale si/sau artistice):

– Este limitata la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale si/sau artistice, si reprezinta diferenta dintre valoarea comisionului incasat in anul 2019 si valoarea comisionului incasat in anul 2020.

Baza de calcul al ajutorului pentru codurile

CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vanzarea cartilor, realizata prin librarii specializate, operate in spatii fizice accesibile publicului larg)

CAEN 4761 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (limitat la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale si/sau artistice)

–  Este limitata exclusiv la vanzarea cartilor, realizata prin librarii operate in spatii fizice accesibile publicului larg si reprezinta diferenta dintre cifra de afaceri aferenta acestei categorii de vanzari pentru anul 2019 si cifra de afaceri aferenta acestei categorii de vanzari pentru anul 2020.

Sunt eligibile pentru a accesa programul:

  1. Societatile infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990,
  2. Organizatiile neguvernamentale, constituite in baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociatii si fundatii) sau a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conditii pentru a accesa programul:

  1. Solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central,
  2. Aplicatii nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente.
  3. Nu se afla in insolventa, in temeiul legislatiei nationale, la momentul inscrierii in cadrul programului de finantare nerambursabila.
  4. Au depus situatiile financiare anuale aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, pentru care s-a implinit termenul legal de depunere, inclusiv cele aferente anului 2019;
  5. Nu sunt rezidenti in scopuri fiscale sau inmatriculati in temeiul legilor din jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscal
  6. Nu sunt controlate, direct sau indirect, de catre actionarii din jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante.
  7. Nu controleaza, direct sau indirect, filialele sau nu detin unitati permanente proprii in jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscal
  8. Nu impart dreptul de proprietate cu intreprinderile din jurisdictiile care figureaza pe lista Uniunii Europene a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Alte Mentiuni:


– Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea bugetului aprobat al Schemei, plata catre fiecare beneficiar se va face proportional, prin aplicarea la valoarea grantului eligibil a procentului rezultat din raportarea bugetului Schemei la valoarea totala a cererilor aprobate.

– Plata catre beneficiar se va efectua in doua transe. Prima transa nu va depasi 50% din valoarea grantului eligibil.

– Beneficiarii prevazuti de prezenta schema au obligatia mentinerii activitatii pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 6 luni de la data primei plati. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 6 luni.

– In cazul in care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi pe o perioada de trei ani consecutivi — valoarea pe doi ani anterior cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in anul in curs — depaseste pragul de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru intreprinderile care activeaza si in domeniul transporturilor de marfuri in contul tertilor sau contra cost, echivalent in lei, beneficiarul nu poate beneficia de prevederile Schemei.

– In cazul in care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depasi plafonul maxim mentionat anterior, intreprinderea poate beneficia, daca solicita acest lucru, de prevederile prezentei scheme doar pentru acea fractiune din ajutor care, cumulata cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depaseste plafonul de 200.000 Euro /beneficiar.

– Baza de calcul al ajutorului, va trebui sa fie certificata si asumata fie de catre un expert contabil sau o societate de expertiza contabila membru/membra al/a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, selectat/selectata si remunerat/ remunerata de catre aplicant, fie de catre un auditor financiar sau o firma de audit autorizat/autorizata in Romania, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, selectat/selectata si remunerat/remunerata de catre aplicant.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!