Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Investitiile intreprinse în cadrul acestei submăsuri au ca scop sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Principiile de baza ale submasurii 6.2 sunt legate de crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural si incurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Investitiile realizate prin acest program de finantare pot fi directionate catre:

  • Cheltuieli cu achizitia de dotari si echipamente specifice activitatii propuse prin Planul de investitii
  • Cheltuieli cu achiziţia de terenuri
  • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

 

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!