Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Principalul obiectiv al acestui program de finantare este reprezentat de sprijinirea operatorilor economici, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora si cresterea nivelului de competitivitate,

In Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, IMM-urile vor putea obtine fonduri nerambursabile de la stat de pana la 250.000 de lei.

Cheltuielile eligibile in cadrul programului de finantare Servicii si Comert sunt umatoarele:

 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.
 • Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul tip PC;
 • Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

Cere sa fii sunat de un consultant!

 • Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

 

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!