Ajutor De Minimis In Vederea Tranzitiei Catre Economia Circulara

Ministerul Economiei a lansat catre consultare publica ghidul solicitantului pentru ajutorul de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara. Apelul se deschide pe 19 decembrie 2022 si se finalizeaza pe data de 31 ianuarie 2023.

Pentru acest apel sunt alocate 8 milioane de euro, adica aproximativ 60 de intreprinderi declarate castigatoare in urma verificarilor de proiecte.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Cum colaboram

Pasii pe care ii urmam elaboarea si implementarea proiectului sunt:

  1. Obtinerea ofertelor pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati;
  2. Crearea contului in aplicatia Ministerului
  3. Intocmirea Anexelor specifice programului
  4. Transmiterea cererii de finantare prin intermediul aplicatiei on-line
  5. Intocmirea raspunsului la orice solicitare de clarificari transmisa de Minister
  6. Intocmirea documentelor specifice pentru obtinerea creditului punte, necesar pentru efectuarea achizitiilor
  7. Implementarea proiectului (dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila cu ministerul). Elaborarea caietelor de sarcini si a cererilor de oferta, desemnarea castigatorilor, intocmirea dosarului aferent platilor ce vor fi efectuate de catre banca partenera ministerului, etc
  8. Monitorizarea proiectului o perioada de 3 ani de zile, dupa efectuarea tuturor achizitiilor (platilor) mentionate in planul de afaceri.

Finantare nerambursabila

Finantarea nerambursabila pentru programul de ajutor de minimis este:

√  Intre 15.000 si 200.000 euro per intreprindere;

√  Intre 15.000 si 100.000 euro pentru intreprinderile care efectuaeaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost.

In cadrul acestei scheme sunt finantate 85% din costurile eligibile, beneficiarii fiind obligati sa asigure o cofinantare de 15% din surse proprii.


Cere sa fii sunat de un consultant!

Cheltuieli eligibile:

Solicitantii pot sa achizitioneze, in baza schemei:

√ Terenuri si constructii (cumparare sau inchiriere) pentru infiintarea/dotarea/modernizarea laboratoarelor de testare pentru materiale si produse rezultate,din activitati de economie circulara, pentru infiintarea/dotarea centrelor de reparatii si reconditionare a bunurilor, extinderea activitatilor de reciclare a deseurilor, realizarea de centre de colectare si valorificare a produselor din lana, in, canepa, textile, rezultate si aplicarea principiilor economiei circulare, introducerea/extinderea productiei produselor care nu contin plastic, alternative la produsele din plastic de unica folosinta, introducerea/extinderea productiei de ambalaje care nu contin plastic;

√ Utilaje, masini, echipamente, instalatii tehnologice (trebuie sa fie noi);

√ Brevete, licente, know-how, marci comerciale, alte drepturi de proprietate intelectuala;

√ Costuri salariale estimate care rezulta din crearea de locuri de munca in urma investitiei realizate. Acestea sunt eligibile daca locurile de munca nou-create sunt create dupa depunerea cererii de finantare si demararii proiectului si sunt ocupate de persoane angajate in baza unui contract de munca nedeterminat.


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Care sunt intreprinderile care pot solicita finantare?

Pot solicita finantare prin prezenta schema de ajutor de minimis, intreprinderile care:

√ Sunt inregistrati la ONRC in baza Legii societatilor nr. 31/1990 sau infiintati in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

√ Nu se afla in faliment, insolventa, dizolvare, lichidare, suspendare a activitatii, procedura de executare silita, reorganizare judiciara sau inchidere operationala;

√ Nu inregistreaza datorii la bugetul de stat sau bugetele locale, atestate prin certificate fiscal. Fac exceptie operatorii economici care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor restante la bugetul de stat;

√ Reprezentantul legal nu a fost supus condamnarii in ultimii 3 ani de catre nicio instanta de judecata, pentru fapte in legatura cu profesia exercitata;

         √ Nu se afla in dificultate;

√ Nu au beneficiat in ultimii 2 ani de ajutoare din surse europene sau din bugetul de stat care sa depaseasca cumulat 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro in cazul intreprinderilor care activeaza in sectorul transporturilor de marfuri in contul tertilor sau contra cost;

√ Pot sa asigure cofinantarea pentru implementarea proiectului;

√ Nu deruleaza activitati in domeniile exceptate de la finantare;

√ Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de minimis sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate si ajutorul integral recuperate, inclusiv dobanda de recuperare aferenta conform prevederilor legale in vigoare;

√ Atunci cand o intreprindere care efectueaza transportul rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost desfasoara si alte activitati, pentru care se aplica plafonul de 200.000 de euro, in cazul acelei intreprinderi se aplica plafonul de 200.000 euro daca se prezinta documentele contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati sau distinctia intre costuri.


Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul Programului transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult!


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!