Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Programul urmareste obtinerea unor produse inovatoare, prin trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum cu colaborarea intre structurile de tip cluster din industria TIC, precum si colaborarea intre intreprinderile centrate pe domeniul TIC si clusterele din domeniu, asigurand un acces rapid si facil la implementarea rezultatelor cercetarii si dezvoltarii.

Beneficiari eligibili:

– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC

– Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

– Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Cheltuieli eligibile:

– achizitionarea de hardware TIC si a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune)

– amenajarea data center in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect

– achizitionarea de cladire/spatiu si teren

– achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal si achizitionarea numelui de domeniu, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica.

– cheltuielile cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar

– cheltuieli cu instrumente si echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului

– cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe (subscriptii, abonamente, resurse de procesare, stocare si telecomunicatii aferente serviciilor de IT &C )

– cheltuielile de regie suplimentare si alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului

– cheltuielile pentru detasarea de personal cu inalta calificare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului angajat al beneficiarului

– cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii

– cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect

Conditii de eligibilitate:

– Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;

– Se incadreaza in una din urmatoarele categorii: microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie, atat la data depunerii cererii de finantare, cat si la data semnarii contractului de finantare;

– Nu inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget) la data depunerii Cererii de finantare si la data semnarii Contractului de finantare

– Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finantare;

– Solicitantul u se afla in stare de faliment/ insolventa sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, nu a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate), nu si-a suspendat activitatea economica la data depunerii cererii de finantare si ulterior

– Locatia/locatiile implementarii proiectului trebuie sa se regaseasca in certificatul constatator, la data semnarii contractului de finantare

– Proiectul se implementeaza pe teritoriul Romaniei

– Proiectul respecta principiul neutralitatii tehnologice (nu se favorizeaza o anumita marca, solutie tehnologica, hardware sau software) si ofera posibilitatea unei extinderi ulterioare

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!