Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Submasura 2.2 se adreseaza societatilor ce se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul.

Achizitiile ce se pot realiza prin intermediul submasurii 2.2 sunt construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, precum si implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Investitiile realizate prin acest program de finantare pot fi directionate catre:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  • Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății

Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

 

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!