Transmite mesajul tau unui consultant!

Submasura 2.2 se adreseaza societatilor ce se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul.

Achizitiile ce se pot realiza prin intermediul submasurii 2.2 sunt construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, precum si implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei.

Investitiile realizate prin acest program de finantare pot fi directionate catre:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  • Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății

Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).