Transformă-ți Afacerea cu Start Up Nation 2024 -Finantare 250.000 Lei

Euro MapConsult : Consultanță Pentru Succesul Firmei Tale!

Se lanseaza in luna MAI! Ai documentele pregatite?


Programul Start Up Nation 2024, poate fi accesat de SRL-urile infiintate dupa 01.01.2021

Administratorul/Asociatul trebuie sa urmeze cursurile de Pregatire Antreprenoriala

Finantarea Nerambursabila prin programul Start Up Nation este de maxim 250.000 Lei

Dupa accesarea programului vor trebui create doua locuri noi de munca

Chiriile, salariile si utilitatile se acorda in limita a 60.000 lei

Mijloacele de transport 100% electrice se incadreaza in categoria echipamentelor tehnologice

Investitiile in echipamente tehnologice trebuie sa fie deminim 60% din valoarea eligibila a proiectului Start Up Nation

Beneficiarii trebuie sa urmeze un curs de competente digitale si antreprenoriat

Prin proiect trebuie sa se achizitioneze un pachet digital de minim 25.000 Lei care sa contina minimum site de prezentare a activitatii sau magazine on-line, cheltuieli de inregistrare domeniu ( fara hosting), pentru firmele care nu detin alt site, cheltuieli de promovare a site-ului /magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Pachetul digital poate contine si echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, format din unitate centrala, server, monitor, imprimanta, inclusive sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete.

NU pot accesa programul Start Up Nation , societatile care au obtinut finantarea nerambursabila prin Grant Capital de Lucru si/sau HoReCa, sau in celelalte sesiuni ale programului Start Up Nation ( 2017 si 2018/2019).

Nu sunt eligibile în cadrul Start Up Nation 2024, societatile ale caror actionari /asociati au detinut societati care au semnat acordul de finantare in cadrul sesiunilor anterioare ale programului Start Up Nation si au instrainat mai mult de 49% din partile sociale, indifferent daca societaea a primit finantarea sau nu.


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Prin Programul Start Up Nation Editia 2024, se pot cumpara / achizitiona:

 

 1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea, precum si autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu exceptia autoturismelor 100% electrice
 2. Achizitia de sisteme, instalatii si echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea, precum și de vehicule 100% electrice, e considerata ca intruneste criteriul de punctaj aferent dezvoltarii durabile in cazul in care totalul cheltuielilor eligibile din aceasta categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care se solicita finantarea, precum si vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de caldura, mini-eoliene, sisteme incalzire / racire, compresoare aer, panouri si / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc

 1. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ( spatiului)  ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari efectuata de un expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
 2. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate.Pentru alte activitati in afara celor prevazute la punctul de mai sus,  autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului in valoare eligibila de maxim 50000 lei si maxim 1 autoturism / beneficiar. In cazul in care intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe langa activitatea eligibila pentru care solicita ajutor in cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decat daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o distinctie clara intre costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
 3. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 4. Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert;
 5. Salarii, utilitati, servicii de contabilitate si chirii 
 6. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de minim 25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
 7. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica;
 8. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul / angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maxim 1000 lei/persoana;
 9. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 10. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si/sau pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maxim 10.000 lei, decontabila in ultima cerere de rambursare/plata;
 11. Doua placute informative obligatorii in valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel: una in interiorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (indoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru vizitatori (receptie, secretariat, loc de asteptare etc); una in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului (outdoor), in locul cu vizibilitatea cea mai buna pentru clienti, pe langa spatiul unde se desfasoara activitatea (fatada stradala, intrare in cladire etc).
 12. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.

Domeniile de activitate eligibile in cadrul programului Start Up Nation Editia 2024, sunt:

√  Productie

√  Servicii / Industrii Creative

√  Servicii 

 


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Aspecte Importante Start Up Nation 2024

 1. Valoarea Finantarii Nerambursabile Este De 250.000 Lei
 2. Dupa aprobarea proiectului vor trebui create doua locuri noi de munca
 3. Administratorul/Actionarul va trebui sa urmeze Cursurile de Antreprenoriat
 4. Valoarea decontata este alcatuita din valoarea totala fara TVA si TVA nedeductibil. In cazul in care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplatitor de TVA, valoarea decontata este valoarea totala fara TVA;
 5. Beneficiarii au voie sa schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu pastrarea denumirii si cel putin operatiilor pe care le efectua echipamentul initial
 6. Beneficiarul poate schimba locatia implementarii proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.
 7. Beneficiarul are obligatia de a implementa proiectul, intr-un interval de timp de maxim 12 luni de la momentul intrarii in vigoare a contractului de finantare.
 8. Perioada de monitorizare este de 3 ani de zile, incepand cu anul urmator acordarii grantului.
 9. Cele doua perioade succesive de implementare (1 an) si monitorizare (3 ani),  alcatuiesc impreuna termenul contractual in care se desfasoara acordul de finantare
 10. O intreprindere nu poate avea in cadrul aceleiasi sesiuni de program calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte intreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate in cadrul programului.
 11. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.
 12. Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului activele corporale achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobandi in temeiul asigurarii catre AIMMAIPE. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual, cu obligativitatea trimiterii catre AIMMAIPE, anual, a unei copii dupa aceasta la momentul reinnoirii. In situatia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionata, cu acordul AIMMAIPE, in favoarea institutiei partenere pana la rambursarea acestuia.
 13. Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel tarziu la momentul platii cererii de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma intreagaa minim 2 locuri noi de munca.
 14. Locul de munca se considera a fi creat prin proiect daca este creat si ocupat intre data semnarii acordului de finantare si data platii cererii de plata/rambursare, de catre o persoana care nu a avut raporturi de munca in ultimele 6 luni cu intreprinderea aplicanta.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Implementarea Proiectului Start Up Nation 2024

Oferim  asistenta specializata pentru obtinerea Creditului Punte, ce poate fi pus la dispozitie de una dintre bancile partenere ministerului, de regula BCR, Cec Sau Transilvania,

Cerere de decont: întreprinzătorul realizează cheltuielile din banii proprii și apoi depune cererea de rambursare  prin care își recuperează banii investiți de la minister, dupa ce un un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

Credit punte: Banca Transilvania, CEC Bank și BCR  vor acorda credite punte pentru finanțarea investitiilor prevazute in proiect, achitand integral atat furnizorii, cat si celelalte investitii bugetate prin planul de afaceri (chirii, salarii, etc), urmand ca apoi sa isi recupereze banii creditati de la minister, dupa ce un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile

Organizam procedurile de achizitie pentru toate elementele mentionate in planul de afaceri, respectiv Intocmirea caietelor de sarcini si a cererilor de oferta, desemnarea castigatorilor, intocmirea proceselor verbale de livrare instalare si punere in functiune

Intocmim dosarul pentru rambursarea de catre Minister ( Autoritate Contractanta)  a banilor cheltuiti din creditul punte

Asistenta la momentul efectuarii vizitelor la adresa de implementare a proiectului, prin deplasarea consultantilor Euro Map Consult la sediul societatii tale.

Intocmirea anuala a rapoartelor de monitorizare si progres ( luna iunie a fiecarui an)

Asistenta la Momentul efectuarii vizitelor pe teren, din partea reprezentantilor Autoritatii Contractante


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Cum Colaborezi Cu Euro Map Consult Pentru Accesarea Start Up Nation


Infiintam societatea comerciala – S.R.L. sau SRL.D –  Cost 600 lei + Taxele de la Registrul Comertului

Te sprijinim in obtinerea ofertelor de pret pentru echipamente/utilaje –  Gratuit

Cream contul in Aplicatia Ministerului

Completam toate anexele specifice programului Start Up Nation 2024

Intocmim bugetul si a analiza economico-financiare

Transmitem cererea de finantare nerambursabila

Intocmim raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari

Iti oferim Asistenta pentru obtinerea creditului tip punte pentru implementarea proiectului

Intocmim documentele / Organizam si Desfasurarm etapele de achizitii

Ne deplasam la sediul tau in etapa de verificare pe teren a Ministerului 

Monitorizam proiectul pentru o perioada de 3 ani de zile

Intocmim anual  rapoartul de monitotorizare.


Documente Necesare pentru Accesarea Start Up Nation

Semnatura Electronica

Copie CUI –  semnata si stampilata, cu mentiunea conform cu originalul

Copie CI asociat – semnata si stampilata cu mentiunea conform cu originalul

Ofertele de pret pentru toate bunurile pe care doriti sa le achizitionati prin proiect,

CV-ul persoanei care va raspunde de implementarea proiectului – de regula este asociatul sau administratorul societatii.Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!