Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Scopul programului il reprezinta îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute.

De asemenea, restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale, respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții si creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

Investitiile realizate prin acest program de finantare pot fi directionate catre:


    Cere sa fii sunat de un consultant!


  • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii
  • Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
  • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi
  • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusive remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat
  • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene
  • În cazul solicitantilor neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;
  • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate
  • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Cheltuielile de consultanţă – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

 

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!