Pana La 200.000 Euro Finantare Nerambursabila Prin Digitalizarea IMM-urilor din zona Centru – Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures Sibiu

Programul Acțiunea 2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă, va fi disponibil societatilor care isi desfasoara activitatea in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.

Programul permite accesarea unor sume cuprise intre 15.000 si pana la 200.000 Euro, cu un procent minim de cofinantare din partea beneficiarilor de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Programul permite achizitia echipamentelor IT si software, insa nu a echipamentelor productive, chiar daca acestea utilizeaza software.


Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul Programului transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult!


Cere sa fii sunat de un consultant!


Pot Accesa Programul Digitalizarea IMM-urilor din zona Centru, firmele care:

 1. Isi desfasoara activitatea in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
 2. Au fost infiintate cel mai tarziu la data de 3 ianuarie 2022
 3. Au inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare (2022) sau au cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata la data depunerii cererii de finantare si in perioada de implementare
 4. Au desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare sau in anul 2019
 5. La data lansarii apelului de proiecte, solicitantul are domeniul/domeniile de activitate eligibil/e (clasa CAEN) vizat/e de investitie, inscris/e in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii
 6. La data lansarii apelului de proiecte, solicitantul are domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investitie, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) in care doreste sa realizeze investitia/proiectul trebuie declarat/e si autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului
 7. Nu se afla in stare de faliment/ insolventa
 8. Nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara, Nu a incheiat acorduri cu creditorii (in procedurile anterior mentionate),
 9. Nu si-a suspendat activitatea economica
 10. Sa Nu este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executata si creanta nu a fost integral recuperata;
 11. Nu se afla in dificultate
 12. Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
 13. Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare
 14. Si-a achitat obligatiile de plata nete catre bugetul de stat si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic /in ultimele 6 luni
 15. Detine unul din urmatoarele drepturi asupra imobilului (cladire), la momentul depunerii cererii de finantare: dreptul de proprietate privata, dreptul de concesiune, dreptul de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta (comodat) sau dreptul de inchiriere/locat
 16. Solicitantul are capacitatea financiara de a asigura cofinantarea de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile

Finantare nerambursabila:

Prin programul de Digitalizare a IMM-urilor din regiunea Centru, Finantarea Nerambursabila este:

 • Valoarea minima – 15.000 euro
 • Valoarea maxima 200.000 euro

Valoare cofinantarii solicitantului este de 10%.


Cere sa fii sunat de un consultant!

Cheltuieli eligibile:

 1. Software achizitionat sau dezvoltat/adaptat la comanda:
 • Sisteme/solutii de e-facturare,
 • Sisteme/solutii pentru circuit digitalizat de comanda,
 • Sisteme/solutii RPA (Robotic Process Automation),
 • CRM (Customer Relationship Management),
 • PLM (Product Lifecycle Management),
 • ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
 • Alte tipuri de aplicatii/licente pentru gestiune financiara, gestiune furnizori, resurse umane, logistica;
 • Aplicatii/licente care sa serveasca la configurarea si implementarea bazelor de date, la migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Sisteme iot (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) si AI (Artificial Intelligence);
 • Tehnologii blockchain;
 • Tehnologii lingvistice bazate pe inteligenta artificiala, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automata, de analiza a textului, de sinteza a vorbirii etc.;
 • Sisteme/solutii de administrare a spatiilor – pentru gestiunea utilitatilor, monitorizare consumuri etc.;

 

 1. Software personalizat pentru prezenta online: website-uri de prezentare si promovare, magazine, solutii de e-commerce;
 2. Software de securitate cibernetica (protectia tranzactiilor online si a datelor personale): solutii pentru securizarea retelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezentei pe internet (site-uri, conturi etc.);
 3. Sisteme de operare, software pentru creare de continut (editoare de text/grafica sau altele);
 4. Alte tipuri de software disponibil pe piata sau creat la comanda, necesar in activitatea solicitantului care nu intra in celelalte categorii, in limitele impuse de specificul apelului
 5. Dispozitive si echipamente integrate cu solutii digitale, ce pot servi pentru automatizari si robotica; dispozitive si echipamente aferente e-commerce, iot (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,
 6. Echipamente IT care sa asigurare capacitate de memorie/spatiu de stocare fizic sau intrun cloud privat, rezultand, astfel, un activ detinut de beneficiar;
 7. Orice echipament care poate conduce la operationalizarea activelor necorporale achizitionate, specifice digitalizarii solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informat
 8. Cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune, inclusiv cheltuieli de testare;
 9. Active corporale/necorporale, necesare realizarii retelei LAN/wif
 10. Servicii de instruire a personalului in vederea operationalizarii solutiilor digitale care fac obiectul proiectului. Pentru aceste cheltuieli se va aplica optiunea de costuri simplificate sub forma de cost unitar. Valoarea investitiilor in instruirea angajatilor nu poate depasi 5.000 euro/proiect.
 11. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil;
 12. Servicii de consultanta pentru elaborarea si pentru managementul/implementarea proiectului; Cheltuielile pentru aceste servicii sunt eligibile in limita a 5%
 13. Servicii pentru activitatile obligatorii de informare si publicitate in limita a 7.500 lei, fara TVA
 14. Audit Financiar – cheltuiala eligibila in limita a 5.000 lei fara TVA, trimestrial, aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Criterii DESI de indeplinit in urma implementarii proiectului:

In urma implementarii proiectului, este de dorit ca solicitantul sa intruneasca mimim 7 criterii DESI din cele de mai jos:

 1. Intreprinderi in care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet in scopuri de afaceri;
 2. Utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informatii intre diferite departamente/birouri ale organizatiei;
 3. Viteza de download contractata a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixa este de cel putin 30 Mb/s;
 4. Intreprinderi in care vanzarile on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totala si vanzarile web catre consumatori privati (B2C) mai mult de 10% din vanzarile web;
 5. Utilizarea iot;
 6. Utilizarea de retele sociale – intreprinderile care folosesc retelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licenta de utilizator in functie de cerintele si tipul de social media. Intreprinderile care platesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunturi tip “banner”) fie direct catre proprietarul retelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect, prin intermediul intreprinderilor care ofera servicii online pentru postarea automata a mesajelor publicitare pe retelele sociale, sunt excluse pentru acest criteriu;
 7. Utilizarea CRM;
 8. Cumpararea de servicii cloud computing intermediare sau sofisticate (cloud computing este un model care permite oricand, convenabil si/sau la cerere acces prin intermediul internetului sau a unei retele private la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. Retele, servere, stocare de date, aplicatii si servicii – care pot fi rapid furnizate si lansate cu un efort minim de management sau cu o interactiune minima de la un furnizor de servicii. O companie isi poate asigura accesul la un sistem cloud, fie prin intermediul unui serviciu (ex. Saas, paas, iaas), fie prin crearea unui sistem propriu. Modelele principale de implementare ale unui sistem cloud sunt: cloud privat (infrastructura cloud operata exclusiv pentru o singura organizatie), cloud public (livrat prin internet) sau cloud hibrid (serviciu care este compus dintr-o combinatie de servicii cloud private, publice si comunitare, de obicei de la diferiti furnizori de servicii);
 9. Utilizarea tehnologiei de inteligenta artificiala (AI) fie intr-un produs software bazat doar pe Inteligenta Artificiala, fie ca parte componenta intr-un sistem mai complex (ex. Un sistem ERP);
 10. Cumpararea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 11. Vanzari prin comert electronic de cel putin 1% din total vanzari (in vanzarile de bunuri sau servicii prin comert electronic, comanda este plasata prin site-uri web, aplicatii sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comertul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 12. Utilizarea a doua sau mai multe retele sociale.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!