Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Programul Microindustrializare 2020, urmeaza sa se deschida in perioada imediat urmatoare. Ghidul acestuia a fost pus in consultare publica pana la inceputul lunii Martie 2020.

Prin intermediul acestui program de finantare nerambursabila, Microintreprinderile, Intreprinderile Mici sau Mijlocii din Bucuresti-Ilfov, dar si intreprinderile  mici sau mijlocii din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, pot obtine Finantarea Nerambursabila de 450.000 Lei.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Pot aplica pentru a obtine Finantarea Nerambursabila de 450.000 Lei, Societatile Care:

 1. Au cel putin doi ani vechime de la infiintare – la momentul depunerii proiectului.
 2. Au capital social integral privat;
 3. Isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 4. Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat la Oficiul Registrului Comertului
 5. Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
 6. Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive
 7. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita,  inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 8. Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Prin acest program de finantare se pot realiza investitii in:

Cel putin 61% din cei 450.000 Lei:

 1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) conform grupa 2. subgrupa 2.1. din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor
 2. Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.).
 4. Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 5. Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 6. Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

Diferenta de maxim 39% in:

 1. Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G
 2. Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 3. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie, inclusiv din elemente prefabricate
 4. Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 5. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, pentru solicitantii care nu detin deja una.
 6. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante
 7. Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
 8. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Grila de Punctaj aferenta Programului De Finantare Nerambursabila Microindustrializare 2020, este:

 

GRILA EVALUARE PLAN AFACERI

Programul National Multianual de Microindustrializare

Punctaj
Resurse umane existente 10
Societatea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online 10
Societatea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online 5
Societatea NU are angajati la momentul inscrierii online 0
Finantare anterioara  10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani 0
Numar de noi locuri de munca create la momentul decontului 30
Locuri de munca create ≥ 4 20
Locuri de munca create ≥ 3 15
Locuri de munca create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele noi create pentru 1 absolvent dupa anul 2012/ somer/ persoana defavorizata 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de munca din cele noi create pentru 2 absolventi dupa anul 2012/ someri/ persoana defavorizata 10
Valoarea proiectului de investitii 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibila a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibila a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibila a proiectului 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2,2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfasurarii activitatii sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2019 10
Societatea A obtinut profit din exploatare la 31.12.2019 10
Societatea NU a obtinut profit din exploatare la 31.12.2019 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare 5
Asociatul/Actionarul NU a mai avut / NU are calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare 5
Asociatul/Actionarul A mai avut/ ARE calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri cu modificarile si completarile ulterioare 0
TOTAL 100

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Documente si Informatii necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului:

 1. Copie CUI Societate – „Conform Cu Originalul”;
 2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator – „Conform Cu Originalul”;
 3. CV-ul Asociatului / Administratorului;
 4. Certificat constatator informatii extinse;
 5. Certificat constatator + Bilant 2019 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul);
 6. Contract comodat/ inchiriere/ proprietate punct de lucru unde se va realiza implementarea (daca exista);
 7. Bilantul contabil pentru anul 2018 si 2019 si recipisa de depunere;
 8. Balanta pentru luna decembrie 2018 si 2019 si recipisa de depunere;
 9. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
 10. Registrul mijloacelor fixe;
 11. Extras Reges – prin screen;
 12. Registru Salariati din Revisal;
 13. Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
 14. Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
 15. Lista produse vandute si preturile orientative;
 16. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
 17.  Tipul clientilor  (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa – orientativ
 18. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!