Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Programul de Finantare Nerambursabila Servicii si Comert 2022, poate fi accesat inclusiv de societatile din Bucuresti si Ilfov, care au fost infiintate pana la data de 31.12.2019

Valoarea totala a Finantarii Nerambursabile este de 300.000 lei, suma care reprezinta 70% sau 75% din valoarea totala a achizitiilor  ce se pot realiza printr-un proiect. Pot aplica pentru obtinerea finantarii nerambursabile, IMM-urile care au avut anul trecut – 3 angajati, au obtinut profit si nu au datorii catre ANAF, sau datorii esalonate!


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Investitii realizabile prin Servicii si Comert 2022

 1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si echipamentele pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, autoturismele 100% electrice.
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de comert sau servicii si spatii de depozitare. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei cat si pe toata durata de implementare a programului. Pentru spatii mobile de lucru / comert / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.
 3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, incarcatoare, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G. Nu se finanteaza vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri. Pentru activitatile eligibile in cadrul programului, autoturismele sunt eligibile in valoare eligibila de maxim 50000 lei, exceptand autoturismele 100% electrice si maxim 1 autoturism / beneficiar.
 4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si material.
 5. Salariile, utilitatile (energie electrica, consum apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de depozitare sau spatii pentru prestari servicii si comert – in limita a 5.000 Lei daca se va crea un singur loc de munca si in limita a 10.000 lei daca se vor crea doua locuri noi de munca, dupa aprobarea proiectului.
 6. Pachet digital (voucher de digitalizare) care sa contina minim site de prezentare a activitatii sau magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii si semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine si echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie in cadrul programului si este in valoare eligibila de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finant
 7. Doua placute informative obligatorii “Finantat prin programul de comert si servicii de catre Guvernul Romaniei” in valoare de maxim 500 de lei.
 8. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de dupa momentul semnarii acordului de finantare, pentru perioada de implementare.
 9. Consultanta pentru scrierea si depunerea proiectului 8.000 Lei

Cere sa fii sunat de un consultant!


Pot aplica pentru obtinerea finantarii nerambursabile de 300.000 Lei:

 1. IMM-urile infiintate pana la data de 31.12.2019;
 2. Au capital social integral privat;
 3. Au pana la 249 de angajati, realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro sau detin active totale de pâna la 43 milioane euro;
 4. Creaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si mentine locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;
 5. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
 6. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 7. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul României;
 8. Au codul CAEN pentru care solicita finantare autorizat si eligibil la momentul inscrierii online;
 9. Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepând cu anul urmator semnarii acordului de finantare, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului, sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului, sa pastreze numarul efectiv al locurilor de munca existente la data inscrierii online aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, indiferent de norma de munca, si numarul locurilor de munca create prin program conform numarului si tipului (absolvent dupa anul 2019/persoana cu dizabilitati/persoana defavorizata/refugiat din Ucraina.
 10. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decât cu o singura societate.

Cere sa fii sunat de un consultant!


Documentele Necesare pentru elaborarea si depunerea proiectului, sunt:

 1. Copie CUI, cu mentiunea „Conform cu originalul” – semnata si stampilata;
 2. Copie CI administrator, cu mentiunea „Conform cu originalul” – semnata si stampilata;
 3. Diplomele de studii si CV-ul administratorului societatii;
 4. Certificat constatator in forma extinsa;
 5. Bilant 2021 si recipisa de depunere;
 6. Bilant 2020 si recipisa de depunere;
 7. Balanta pentru luna decembrie 2021/2020;
 8. Ultima balanta depunsa;
 9. Registru salariati si extras REVISAL;
 10. Registru imobilizari ;
 11. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati prin intermediul programului de finantare nerambursabila.

Cere sa fii sunat de un consultant!


Modalitati de Implementare Servicii si Comert 2022

Programul de finantare ofera posibilitatea a 2 mecanisme de implementare astfel:

   Cerere de decont: întreprinzatorul realizeaza cheltuielile din banii proprii si apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care îsi recupereaza banii investiti de la minister, dupa ce un un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

√  Credit punte: Banca Transilvania, CEC Bank si BCR  vor acorda credite punte pentru finantarea investitiilor prevazute in proiect, achitand integral atat furnizorii, cat si celelalte investitii bugetate prin planul de afaceri (chirii, salarii, etc), urmand ca apoi sa isi recupereze banii creditati de la minister, dupa ce al acestuia sa faca deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Grila de Punctaj Servicii si Comert 2022 

GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE

Comert 2022

Întreprinderi cu activitate
Profit net la 31.12.2021 5
Societatea A obţinut profit net la 31.12.2021 5
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2021 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2021
Domeniul de activitate 15
Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC1 15
Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1 10
Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri totală  < 0,1 conform situației ONRC1 5
Management, resurse umane 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2021 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2021 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2021 0
Rezultate aşteptate după finanțare 20
locuri de muncă create prin program ≥ 2 10
locuri de muncă create prin program = 1 5
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina 10
Ponderea investitiilor 15
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/2004 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni 10
Vechime activitate autorizată 12-24 luni 5
Vechime activitate autorizată < 12 luni 0
Valoarea aportului propriu 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului 0
Componentă de dezvoltare durabilă* 5
Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă* 5

0

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă