Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Programul Servicii si Comert poate fi accesat de societatile comerciale care activeaza in sfera serviciilor si comertului ce au cel putin un an calendaristic la momentul depunerii proiectului. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile ajunge la 250.000lei si poate reprezenta pana la 90% din valoarea totala a investitiei.

Investitii realizabile prin Servicii si Comert 2020

 • Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, laptopuri, licente);
 • Cititoare pentru cod de bare;
 • Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • Aparate de marcat electronice fiscale;
 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Electro si motostivuitoare;
 • Investitii în active necorporale – brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
 • Instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Instalatii de încalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/specializare/ perfectionare profesionala
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite;
 • Consultanta pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantarii;
 • Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii.

Cere sa fii sunat de un consultant!

Firme Eligibile pentru Servicii si Comert 2020

 • Societatile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • Societatile care au cel putin 1 an calendaristic de la înfiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de înscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat;
 • Societatile care au capital social integral privat;
 • Societatile care nu au mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila în cadrul Programului în ultimii 3 ani – 2016, 2017 si 2018;
 • Societatile care nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale
 • Societatile considerate IMM-uri;
 • Societatile care nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, închidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • Societatile care nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive.

Documente Necesare pentru proiectul TAU Servicii si Comert 2020

 • Bilantul si balanta de verificare pe ultimul an fiscal;
 • Extras din Revisal;
 • Certificatul unic de inregistrare in copie;
 • Certificat constatator in original al societatii;
 • Copie CI reprezentant legal;
 • CV-uri si diplomele ultimelor studii absolvite ale echipei de management;
 • Oferte de pret (cel putin una) pentru fiecare echipament care se doreste a fi achizitionat.

 

Modalitati de Implementare Servicii si Comert 2020

Programul de finantare ofera posibilitatea a 2 mecanisme de implementare astfel:

√   Cerere de decont: întreprinzatorul realizeaza cheltuielile din banii proprii si apoi depune una sau mai multe cereri de rambursare prin care îsi recupereaza banii investiti de la minister, dupa ce un un reprezentant al acestuia efectueaza deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

√  Credit punte: Banca Transilvania, CEC Bank si BCR  vor acorda credite punte pentru finantarea investitiilor prevazute in proiect, achitand integral atat furnizorii, cat si celelalte investitii bugetate prin planul de afaceri (chirii, salarii, etc), urmand ca apoi sa isi recupereze banii creditati de la minister, dupa ce al acestuia sa faca deplasarea in teren pentru a atesta achizitiile.

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!