Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Programul vizeaza investitiile in cadrul intreprinderilor de prelucrare si comercializare a fructelor si marketingul produselor din fructe.

Beneficiari eligibili:

 • Intreprinderile micro, mici, mijlocii si mari
 • Cooperativele si grupurile de producatori

Valoare finantare:

In functie de statutul intreprinderii si tipul proiectului, sprijinul economic variaza intre 40%- 50 %, iar valoarea finantarii este intre 200.000 € si 1.500.000 €.

 


Cere sa fii sunat de un consultant!


Cheltuieli eligibile:

 • Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol
 • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare-depozitare-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
 • infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video
 • unitati mobile de procesare
 • pentru respectarea conditiilor de igiena, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
 • Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate)
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute

Conditii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza prezentarii documentatiei tehnico-economice;
 • Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Investitia va respecta prevederile legislatiei in vigoare din domeniul sanatate publica, sanitar-veterinar si siguranta alimentara;
 • Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!