Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!

Printre obiectivele sub-masurii 4.2 putem mentiona inființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, precum si aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.

Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile si creşterea numărului de locuri de muncă reprezinta aspecte importante ale acestei linii de finantare.

Beneficiarii programului pot accesa pana la 2.500.000 euro, in cazul investitiilor ce conduc la un lant alimentar integrat.


Cere sa fii sunat de un consultant!


Investitiile realizate prin acest program de finantare pot fi directionate catre:

  • Înființarea, extinderea și /sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
  • Înființarea, extinderea și /sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;
  • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
  • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

 

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!