Relansare 2021 – Granturi Pentru Investitii – POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Productive

Granturi pentru investitii

Programul De Finantare Nerambursabila POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Productive, POATE fi accesat doar de societatile comerciale care au inregistrat in anul 2020 fata de anul 2019, o scadere a cifrei de afaceri de minim 5%.

Programul POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Productive – NU Se Adreseaza Firmelor Nou Infiintate si Nici Celor Infiintate In Anul 2020!

Ghidul Solicitantului pentru programul POC 4.1.1. Investitii In Activitati Productive, a fost publicat la inceputul lunii Noiembrie, programul urmand sa se lanseze cel mai probabil, la mijlocul lunii Decembrie 2020.

Astfel, conform informatiilor din ghid, valoarea finantarii nerambursabile se modifica de la 200.000 Euro per proiect, pana la maxim 1.000.000 Euro per proiect. Ramane eligibila achizitia de spatii, insa in limita a 50% din valoarea proiectului. Spatiile pentru sediile de birouri si/sau pentru alte activități destinate investițiilor imobiliare – NU sunt eligibile!

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

  • 95% pentru Microintreprinderi – Aport Beneficiar 5%
  • 90% pentru Intreprinderi mici – Aport Beneficiar 10%
  • 85% pentru Intreprinderi mijlocii — Aport Beneficiar 15%

Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Condiții Care Trebuie Indeplinite Pentru Accesarea Grantului de Investitii:

Granturile pentru investiții vor putea fi accesate de IMM-urile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

√  Au codul CAEN autorizat, la momentul depunerii proiectului;

√  Nu se aflau in dificultate in anul 2019;

√  Nu se afla in stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de catre un judecator sindic sau activitatile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementate prin lege;

√  Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecati de tip judecata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

√  Activitate desfasurata in anul 2019 si 2020;

√  Au inregistrat in anul 2020 fata de anul 2019,  o scadere a cifrei de afaceri cu cel 5%;

√  Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (activitatea de exploatare) in unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani inainte de depunerea cererii de finantare;

√  Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minim trei ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;

√  Dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minim 5% pentru microintreprinderi, 10% pentru intreprinderi mici si 15% pentru intrepreprinderile mijlocii.

√  Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile pentru care se solicita ajutor de stat.


Investitii ce pot fi  realizate prin POC 4.1.1. :

Investitiile realizabile prin prezentul apel se incadreaza in urmatoarele categorii de cheltuieli:

√ Cheltuieli cu realizarea constructiilor, in limita a 50% din valoarea totala a proiectului;

√ Achizitia de spatii ramane eligibila insa in valoare de maxim 50% din valoarea totala a proiectului. Achiziția de sedii de birouri sau pentru alte activități  destinate investițiilor imobiliare NU reprezinta o cheltuiala eligibila,

√ Achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, 

√ Cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier – in limita a 10% din valoarea proiectului,

√ Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor,

√ Cheltuieli de minim 20% din valoarea proiectului trebuie sa se concretizeze in investitii care contribuie la obiectivele de mediu,

√ Cheltuieli cu racordul la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea,

√ Cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente.

IMM-urile din domeniul serviciilor de transport vor putea utiliza finantarea si pentru alte cheltuieli precum:

√ Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;

√ Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora;

√ Cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor de transport persoane si marfuri prestate.

Nota*  – Programul Nu permite achiziția facilităților de cazare din cadrul codului CAEN 5520!

Prin program se pot achizitiona mijloace de transport Electrice sau Hibride!


Cere sa fii sunat de un consultant!

Pot accesa programul de Finantare Nerambursabila POC 4.1.1 – Investitii In Activitati Productive, IMM-urile care activeaza in urmatoarele sectoare de activitate:

Clasa C – Industria Prelucratoare (fara codurile 11 fabricare bauturi, 12 fabricare tutun si 254 fabricarea armamentului si munitiei);

Clasa F – Constructii;

Clasa G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si motocicletelor;

Clasa H – Transport si depozitare;

Clasa I – Hoteluri si restaurante;

Clasa M – Activitati profesionale, stiintifice si tehnice;

Clasa N – Activitati de servicii administrative si de activitati de servicii suport;

Clasa P– Invatamânt;

Clasa Q – Sanatate si asistenta sociala;

Clasa R – Activitati de spectacole, culturale si recreative;

Clasa S – Alte activitati de servicii


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!


Documente Necesare in vederea accesarii Grantului pentru Investitii de pana la 200.000 Euro

√ CUI-ul societatii;

√ Certificat constator furnizare informatii;

√ Copie buletin administrator;

√ Bilantul anului 2019;

√ Bilantul anului 2020;

√ Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;

√ Balanta la decembrie 2019;

√ Balanta la decembrie 2020;

√ Registru revisal;


Pentru a verifica eligibilitatea in cadrul Programului de Finantare POC 4.1. – Investitii In Activitati Productive, transmite mesajul tau unui consultant Euro Map Consult!


Daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile, asteptam mesajul tau!