De unde sunt Fondurile Uniunii Europene?

Fondurile Uniunii Europene revin statelor membre si tarilor terte, in conformitate cu prioritatile stabilite de Uniune.  Toate tarile membre beneficiaza de fonduri alocate din bugetul Uniunii Europene, insa, cu toate acestea, statele mai putin prospere primesc proportional  mai multe fonduri decat statele mai bogate, aceasta ca umare a solidaritatii ce sta la baza programelor Uniunii Europene, in contextul politicii de coeziune.

Politica de coeziune

Aceasta  a fost reformata la nivelul Uniunii Europene pentru a raspunde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona si Goteborg, obiective care vizeaza o economie competitva bazata de cunoastere, cercetare si dezvoltare tehnologica, dezvoltare sustenabila dar si  pe ocuparea fortei de munca.
Instumentele politicii de coeziune adoptata de Uniunea Europeana, sunt in numar de trei, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si Fondul Social European , acestea avad rolul de a sprijini reducerea disparitatilor de dezvoltare economica intre tarile ( regiunile ) Uniunii Europene.

Politica de Dezvoltare Rurala

Aceasta se concentreaza pe trei domenii, respectiv: Imbunatatirea Competitivitatii pentru Agricultura si Paduri, Mediu  si Peisaj Rural, Imbunatatirea Calitatii Vietii si Diversificarea Economiei Rurale.

Alocarea Fondurilor la nivelul Romaniei

Alocarea fondurilor Structurale si de Coeziune au la baza Planul National de Dezvoltare, plan care cuprinde

Strategia de Dezvoltare a Romaniei

Cadrul Strategic National de Referinta are la baza Planul National de Dezvoltare si are rolul de a identifica legatura dintre prioritatile nationale si regionale sustinute de Comisia Europeana.

Altfel spus,  Cadrul Strategic National de Referinta cuprinde alocarea anuala a fondurilor europene functie de fiecare obiectiv, pe fiecare instrument dar si pe fiecare Program Operational.

Programele Operationale  au rolul de a identifica  pentru fiecare obiectiv strategic din Cadrul Strategic National de Referinta, axele prioritare si domeniile majore de interventie. Programele Operationale cuprind detalii cu privire la proiectele si cheltuielile eligibile, botentiali beneficiari, modurile de decontare ale cheltuielilor eligibile, etc.
Toate Programele Operationale sunt impartite in Axe Prioritare, iar fiecare Axa Prioritara  poate avea unul sau mai multe Domenii Majore de Interventii, care la randul lor pot cuprinde una sau mai multe Operatiuni ce urmeaza a beneficia de finantare in Fondurile Europene.